travelbest


המערכת מבצעת חיפוש לבקשתך, אנא המתן...

חפש ב -


כיוון אחד הלוך ושוב רב יעדים

הוסף נתיב


חבילות נופש

(2-12)

טיולים מאורגניםטוס וסעחפש לפי מחיר

* מבוססות על טיסות שכר

בתי מלון בחו"ל

נופש בארץ

הלוך ושוב כיוון אחד
(+18)
(2-11)
(0-2)
תנאים כלליים
שירותי התיירות והטיסות המוצעים לנוסעים בתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמת הנוסע, מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים וההגבלות המפורטים בדף זה והמתייחסים למוצרים השונים.


    דרך ביטול ומועד לביטול
    תנאים ואחריות
    ויזה ותוקף דרכון
    בתי מלון


הצהרת המזמין:
הנני מסכים לכל התנאים כלשונם


1. דרך ביטול ומועד לביטול

 • כל הזמנה בטיסות שכר, חבילת שכר (טיסה ומלון), השכרת רכב, מלון (בארץ ובחו"ל) וטיול מאורגן חלים עליה דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה ו/או אישורה ובהתאם לתנאי ספקי השרות השונים.
 • בטיסות סדירות דמי ביטול שונים לפי סוגי הכרטיסים , ויש לוודאם טלפונית עם המשרד
 • דמי ביטול על מוצרים מיוחדים כמו אוניות אתרי מרפא יש לוודא את פרטיהם טלפונית עם המשרד.
  על פי חוק הגנת הצרכן ניתן לבטל את העסקה - בכתב , בפקס או בתקשורת אלקטרונית - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן אלא אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה.
 • הודעות על ביטול חיבות להישלח בכתב, בפקס או בתקשורת אלקטרונית אל sorento בע"מ ע"י הלקוח

  למעלה ^

  2. תנאים ואחריות

  נזקים וביטוח:
  סוכן הנסיעות ו/או הנהלת sorento בע"מ אינם אחראים לנזקים הנגרמים לנוסע כגון: נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו"ל עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון (נדגיש כי יש חברות תעופה המתנות טיסה מעל שבוע 26, באישור רופא), הוצאות רפואיות, אובדן המטען ו/או מסמכים ו/או כרטיס טיסה ו/או דרכון וכיו"ב. מומלץ לדאוג לביטוח נסיעה במשרדנו

  כח עליון:
  סוכן הנסיעות ו/או הנהלת sorento בע"מ יהיו פטורים מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכניות החופשה בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מכח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אוויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות או כל פעולה של כח עליון שמעבר לשליטת המארגן בין אם צפוי ו/או בלתי צפוי. סוכן הנסיעות והנהלת sorento בע"מ מציעים לנוסע לבטח את עצמו, על חשבונו, בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים וכל האירועים המתוארים לעיל.

  רשימת המתנה:
  רשימת המתנה בטיסות סדירות - במקרים מסויימים תינתן ללקוח אופציה לשליחת בקשה לרישום ברשימת המתנה.
  בקשה זו הינה בגדר פניה בלבד ואינה הזמנה, למשרד הנסיעות אין כל התחייבות לאשר את המחיר ו/או את המקום בטיסה והוא כפוף לתוקף המחיר וזמינות המקום.

  למעלה ^

  3. ויזה ותוקף דרכון

  הדרכון חייב להיות בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה לחו"ל, על בעלי הדרכון לבדוק צורך באשרות כניסה (ויזה) למדינה אליה טסים, על הלקוח האחריות לציין אזרחותו בפני הסוכן. הנפקת הדרכון ו/או האשרות ובדיקתן הנן באחריות הנוסע בלבד.

  למעלה ^

  4. בתי מלון

  האישור הסופי להזמנת חדרים במלונות יינתן על ידי הסוכן לאחר קבלת אישור הספקים.

  הנוהג המקובל לכניסה לחדרים בבתי מלון והיציאה מהם הינו כדלקמן: כניסה מהשעה 14:00 ויציאה עד השעה 12:00 בצהרים, וזאת ללא קשר למועדי הטיסות. רמת בתי המלון ודירוגם נקבע על-ידי משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה ולפיכך אין להשוות דרגות שונות בארצות שונות. סוכן הנסיעות ו/או הנהלת sorento בע"מ אינם אחראים להפעלתו היום יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר וכד'.

  מניין הימים
  במניין הימים מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מ/לישראל נתונים בידי חברת התעופה ונעשום בהם שנויים עד הרגע האחרון ואין סוכן הנסיעות ו/או הנהלת sorento בע"מ מתחייבים להשלים את הימים במלואם. נדגיש כי במקרה של ארוחות במלון שלא מומשו במסגרת חבילת הנופש בגין שינוי מועדי הטיסות לא יינתן החזר בעבורן.

  RUN OF THE HOUSE
  ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרותנו להבטיח מראש חדר הממוקם על-פי דרישות הלקוח, לא בקומה הרלוונטית ולא בצד המבוקש.

  רישום יתר על-ידי בתי המלון
  ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר ועל-פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל אישור עבורם. במקרה של רישום יתר על-ידי בתי המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או הנהלת בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה דרגה או בדרגה גבוהה יותר מהמלון אותו רכשו הנוסעים. האחריות לכך, לרבות ההעברה למלון החלופי חלה על הנהלת המלון ו/או הסוכן המקומי. שרות שליחים לבית הלקוח.
  במסגרת השירותים הניתנים על ידי משרדנו, כרטיסי הטיסה ושוברים למלונות ושירותים שונים יישלחו לכתובת בהתאם לרשום בהזמנה.

  למעלה ^

  הזכויות ב- אתר sorento בע"מ
  א. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-sorento בע"מ לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, קוד המחשב, הקובץ הגרפי, הטקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים לחברת sorento בע"מ בלבד. ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג חומר כנ"ל, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י sorento בע"מ.

  שינוי השירותים והפסקתם
  sorento בע"מ רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר sorento בע"מ והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. sorento בע"מ רשאית לסרב להעניק גישה ל-אתר הדיל או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. sorento בע"מ תוכל לשנות מעת לעת את מבנה לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי sorento בע"מ בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

  למעלה ^

 • שם: מייל: טלפון: